پخش زنده نشست‌ها، میزگردها و سخنرانی‌های نخستین کنگره بین‌المللی اخلاق در علوم و فناوری از آپارات

پخش زنده نشست‌ها، میزگردها و سخنرانی‌های نخستین کنگره بین‌المللی #اخلاق_در_عل…
دسامبر 4, 2017/توسط admin

خستین کنگره بین‌المللی اخلاق در علوم و فناوری

?فیلم اول: عنوان سخنرانی: ارادۀ فردی در مواجه با فناوری اطلاعات …
دسامبر 4, 2017/توسط admin

نمایش و تحلیل سه فیلم سینمایی در نخستین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری

نمایش و تحلیل سه فیلم سینمایی در نخستین کنگره بین المللی اخلاق در علوم …
دسامبر 4, 2017/توسط admin

کنگره بین المللی اخلاق در علوم فناوری

کنگره بین المللی اخلاق در علوم فناوری نمایش و تحلیل با رویکرد حوزه اخلاق  …
دسامبر 3, 2017/توسط admin

کنگره بین المللی اخلاق در علوم فناوری

کنگره بین المللی اخلاق در علوم فناوری نمایش و تحلیل با رویکرد حوزه اخلاق  …
دسامبر 3, 2017/توسط admin

کنگره بین المللی اخلاق در علوم فناوری

کنگره بین المللی اخلاق در علوم فناوری نمایش و تحلیل با رویکرد حوزه اخلاق  …
دسامبر 3, 2017/توسط admin

مرور سینمای دیوید فینچر

 جلسه دوم :مرد عجیب بنجامین باتن باشگاه فیلم خانه فرهنگ پویا حنیف شمیم…
دسامبر 3, 2017/توسط admin